wonen in autoland

This entry was posted on by .

Orfinso Road loopt als een ruggengraad door Suame Magazine.Links daarvan, voor wie de stad uitrijdt, is officieel woongebied. Toch hebben zich hier alweer sinds jaar en dag monteurs gevestigd. Huiseigenaren verhuren miniscuule stukjes grond of geven dit weg aan familie. Er worden schuurtjes of kleine betonnen gebouwdjes op gezet. Ik ben op bezoek geweest bij een vrouw die haar erf demonstratief heeft afgeschermd met prikkeldraad. Ze wordt naar eigen zeggen gek van het lawaai en de stank die gepaard gaat met het monteursvak. Volgens haar is er niets aan te doen. Als de politie de monteurs wegstuurt zijn ze de volgende dag weer terug. Officieel is er sprake van illegale industriele praktijken, maar het individuele belang is hier simpelweg ondergeschikt aan het collectieve belang (van huiseigenaren en monteurs) en dus wordt de wet niet gehandhaafd. Omgekeerd wordt er ook illegaal gewoond in het ‘officiele’ industriegebied. Wie ‘ s morgen vroeg door Suame Magazine wandelt kan bijvoorbeeld zien hoe de hoogovens worden opgestookt terwijl iemand een stukje verderop z’n tanden staat te poetsen of de was ophangt aan een half aangevreten truckcabine en een woonhut.Ergens anders is iemand alweer begonnen met het schuren van het vulmiddel waarmee een gedeukt portier was gerepareerd. Hij veroorzaakt witte stofwolken, maar men is het gewend. Overal zijn mensen en iedereen probeert op zijn manier van dag tot dag te overleven.