Bouwen als onderzoek

Door het bouwen van de auto willen we een beeld krijgen van de wereld van creativiteit, zelfregulering  en ambacht in Suame Magazine. Het bouwen van een auto raakt de kern van Suame en biedt inzicht in allerlei zaken die men op het eerste oog niet ziet. We beginnen de honderden verschillende assemblagelijnen te zien (zie vorige post), te begrijpen hoe de hazen lopen en welke informele zelfregulerende structuren van belang zijn voor Suame. Tijdens het bouwproces praten we met tientallen personen van verschillende pluimage, van grote importeurs tot kinderen die al spelenderwijs met een magneet de kleinste metaalresten verzamelen.  Een gedeelde taal is dan belangrijk.  We hebben de internationale taal van auto-reparatie al aardig onder de knie. Het autobouwproces is ook een goed referentiekader om abstracte onderwerpen concreet te maken. Vanuit een onderzoeksperspectief, is het bouwproces te zien als een vorm van participerende observatie. Maar dan wel een geboren uit betrokkenheid en niet uit wetenschappelijke distantie.

Set Up Shop is een project samen met mensen en niet een onderzoek over mensen. Dit past in de traditie van participerende action research waarin onderzoekers deze positivistische distantie van zich afwerpen en zowel  een  verandering  willen bereiken (in ons project: het bouwen van een auto met lokale monteurs) als ook kennis vergaren (Lewin, 1946). Deze onderzoekstraditie, die nu minder wordt toegepast, heeft een lange historie. Een klassieke studie is Die Arbeitslosen von Marienthal, Ein soziographischer Versuch ( 1933), waar de onderzoekers een langere tijd in het genoemde dorp gingen wonen om te onderzoeken wat het effect van massale werkeloosheid was op het dorp (door sluiting van de lokale fabriek). Ook de in eerdere blogs genoemde De Soto is betrokken bij zijn onderzoek naar hoe gewone mensen in landen als Peru extralegale oplossingen zoeken. Een van zijn meest interessante vormen van onderzoek is dat hij en zijn collega’s zelf bedrijfjes opzetten om uit te vinden hoe lang de formele weg duurt. Hij stelde vast dat het vaak duizenden administratieve stappen kost om een bedrijf legaal en formeel te beginnen.  Als je de stappen uitprint, is de lijst dertig meter lang. Veel te lang voor de gewone man en daarom opereren ze buiten de wet om (volgens De Soto).

Het bouwen van een auto biedt, ons inziens, veel waardevolle inzichten juist omdat we betrokken zijn en zelf de auto bouwen.